Szkolenia

Otwieramy na wiedzę i umiejętności

Oferta

Stare porzekadło głosi, że na naukę nigdy nie jest za późno. Czasem jedno szkolenie potrafi wiele zmienić… Współczesny świat poszukuje nowych kompetencji i umiejętności. Wychodzimy naprzeciw z ofertą szkoleniową dostosowaną do dzisiejszych potrzeb.

rozwój osobisty

Wspieramy osoby aktywne zawodowe i tych, którzy dopiero poszukują swojej ścieżki zawodowej. Współpracujemy
z doświadczonymi trenerami. Gwarantujemy wysoki poziom szkoleń, zapewniamy skuteczne metody pracy i życzliwą atmosferę. Wystąpienia publiczne, zarządzanie czasem, work-life balance, emisja głosu – a Ciebie co interesuje?

rozwój zawodowy

Stawiamy na stały rozwój. Bazujemy na aktualnej wiedzy popartej najnowszymi badaniami. Szczególnie bliska jest nam tematyka nowych mediów: analiza danych, bezpieczeństwo, e-commerce, media społecznościowe w biznesie czy technologie informatyczne w zarządzaniu. Zorganizujemy każde szkolenie. Jesteśmy otwarci na Twoje oczekiwania…

pozyskiwanie dofinansowań

EduGate jest ekspertem w zarządzaniu projektami szkoleniowymi. Pomagamy w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy finansowania. Mamy doświadczenie w pisaniu wniosków i ich dalszej obsłudze. Pomagamy przejść trudną ścieżkę biurokratycznych zawiłości począwszy od wniosku aż po ostatni etap rozliczania projektu.

nasze realizacje

O social mediach wśród lasów i jezior

Szkolenie dla Ondre

Firma Ondre działa na wymagającym rynku usług poligraficznych i reklamowych. Aby być konkurencyjnym, musi oferować najlepsze produkty i najwyższą jakość usług. Nieodzownym elementem jest proces komunikacji; zarówno tej bezpośredniej, jak i w wersji online.

Szkolenie miało jasno określony cel. Dotyczyło ono kwestii budowania zespołu (teambuilding) oraz podnoszenia umiejętności interpersonalnych. Było realizowane w oparciu o autorskie rozwiązania szkoleniowe z umiejętności miękkich.

Zespół zbudowany na 100%

Argos

W drodze po swój sukces

Szkolenia językowe i komputerowe

Kompetencje językowe i komputerowe są kluczowe; niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej. Wie o tym każdy, kto chce kreować swoją pozycję na rynku pracy.

nasz proces twórczy

W EduGate każdy projekt – ulotka, strona internetowa czy szkolenie – zaczyna się od pustej kartki i … miliona pomysłów, które pojawiają się na niej już po kwadransie.

klienci o EduGate

Organizacja usług z dofinansowaniem unijnym

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, mentoringu). EduGate również organizuje szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Zapoznaj się z procedurą organizacji usług z dofinansowaniem unijnym.

Nasze kwalifikacje

Z EduGate zdobędziesz kwalifikacje w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zobacz, co oferujemy i wybierz coś dla siebie. 

Z naszych usług skorzystali