Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies
w serwisie internetowym edugate.org.pl

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym EduGate.org.pl

Serwis internetowy edugate.pl jest prowadzony przez Fundację Wrota Edukacji – EduGate z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 82N/17 60-687 Poznań, telefon: 731-330-597 email: [email protected]edugate.pl wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368161, dalej zwaną Fundacją.

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z serwisu edugate.pl oraz zawiera informacje na temat przetwarzanych danych i zasad prywatności. Czytając, przeglądając czy używając treści zgromadzonych w serwisie akceptują Państwo te zasady.

Wszelkie informacje udostępnione w serwisie edugate.pl mają charakter informacyjny i są publikowane w celach prezentacji działalności Fundacji oraz oferty EduGate sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, os. Stefana Batorego 82N/17 60-687 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000747962, NIP: 7831787696, REGON: 38124787000000.

Zawartość serwisu oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w oparciu o przepisy:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej:RODO);
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

FUNDACJA INFORMUJE, ŻE:

  1. § 1Na stronach serwisu edugate.pl znajdują się zewnętrzne linki umożliwiające dotarcie do innych stron internetowych. Fundacja nie ma wpływu na zastosowane przez podmioty trzecie zasady wykorzystywania plików Cookies oraz polityki prywatności. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami bezpośrednio na tych stronach.
  2. § 2Administratorem Danych Osobowych dotyczących osób korzystających z serwisu edugate.pl jest Fundacja.
  3. § 3Podanie danych osobowych w mailu lub telefonicznie jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania kontaktu (adres e-mail, numer telefonu)
  4. § 4Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Pliki te to niewielkie pliki zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej. Umożliwiają one m.in. poprawne przekazywanie treści stron z serwerów oraz mierzenie ruchu na stronach w celach statystycznych. Pliki Cookies nie są łączone z danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.
  5. § 5Użytkownik ma możliwość sprawdzenia zakresu informacji zbieranych w postaci Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta oraz może dokonać konfiguracji ustawień przeglądarki w zakresie Cookies.
  6. § 6Wyłączenie obsługi plików Coookies może utrudnić korzystanie z serwisu edugate.org.pl
  7. § 7W odniesieniu do danych osobowych informacje wymagane zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO zawarto tutaj:

Z naszych usług skorzystali