Szkolenia językowe i komputerowe

W drodze po swój sukces 

Szkolenia językowe i komputerowe dla dorosłych mieszkańców wybranych powiatów w Wielkopolsce

Kompetencje językowe i komputerowe są kluczowe; niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej. Wie o tym każdy, kto chce kreować swoją pozycję na rynku pracy.

Beneficjent

Osoby aktywne zawodowo, chcące podnieść swoje kompetencje językowe lub komputerowe z subregionu poznańskiego i konińskiego

Cel projektu

Podniesienie kwalifikacji komputerowych lub językowych osób z subregionów poznańskiego i konińskiego

Data realizacji

2019 – 2021

zadanie

Beneficjenci zgłaszali się do udziału w projekcie z własnej inicjatywy. Wsparciem zostało objętych 450 osób w wieku aktywności zawodowej, o niskich kompetencjach TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) lub językowych.

pomysł

Projekt oferował wsparcie w ramach dwóch obszarów tematycznych: językowym i komputerowym.
Szkolenia komputerowe trwały 60 godzin lekcyjnych. Z kolei szkolenia językowe były realizowane na 120 godzinach lekcyjnych.

działanie

Szkolenie komputerowe składało się z 4 modułów. Tematyka trzech z nich była obowiązkowa. Dotyczyła ona podstaw pracy z komputerem, podstaw pracy w sieci i przetwarzania tekstów. Ostatni moduł uczestnicy wybierali według własnych potrzeb i upodobań. Specjalizacje kierunkowe dotyczyły arkuszy kalkulacyjnych, web editingu, edycji obrazów, podstaw programowania, a także użytkowania baz danych. Kursy języka angielskiego cieszyły się dużym zainteresowaniem w szczególności wśród osób rozpoczynających swoją przygodę z językiem obcym. Zajęcia odbywały się na poziomach początkujących: A1 i A2. Realizacja projektu przypadła częściowo na czas pandemii. Niektóre szkolenia zorganizowaliśmy online, bez straty dla naszych kursantów.

rezultaty

Projekt realizują Fundacja Wrota Edukacji – Edugate (jako partner wiodący) oraz Leader School Poznań – Winogrady (jako partner, firma Jakub Kasperczak) i Leader School Gniezno (jako partner, firma Leader School Leszek Łukasik).

uczestników

godzin szkoleń

Z naszych usług skorzystali