Wsparcie instytucji oświatowych i edukacyjnych

„Edukacja to nie napełnianie wiadra, ale rozpalanie ognia”.
William Butler Yeats

Oferta

Wspieramy instytucje, nauczycieli i uczniów. Wiemy, że profesjonalny proces kształcenia na każdym poziomie edukacji to gwarancja dobrego startu w przyszłość.

Pozyskiwanie funduszy na projekty

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od lat wspieramy instytucje w pozyskiwaniu środków finasowych na projekty edukacyjne, społeczne i kulturalne. Pomagamy w pisaniu wniosków i w negocjacjach z instytucją organizującą konkurs. Dbamy o formalności związane z podpisaniem umów o dofinansowanie. Wspieramy w dalszych etapach realizacji projektu. W sumie udało nam się już pozyskać 38,59 mln zł.

Diagnozowanie potrzeb
rozwojowych instytucji

Aby wskazać pożądany kierunek rozwoju i zmian, kluczowe jest zdiagnowanie potrzeb instytucji. Mamy doświadczenie w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb organizacji edukacyjnych i oświatowych. Całościowo diagnozujemy sytuacje szkół i uczleni. Dostrzegamy problemy i potencjał, a później proponujemy usprawnienia.

Materiały
dydaktyczne

Równie ważne, co dobry nauczyciel, są profesjonalne materiały edukacyjne. Wspieramy pedagodów i dydaktyków przy tworzeniu materiałów do nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiemy, jak ma wyglądać elementarz na miarę XXI wieku. Braliśmy udział w przygotowaniu podręcznika szkolnego, materiałów pomocniczych, skryptów, informatorów.

Systemy IT

System IT niejedno ma imię. Budujemy cyfrowe systemy najlepiej dostosowane do potrzeb instytucji oświatowych i edukacyjnych. Projektujemy systemy doradztwa edukacyjno-zawodowego, monitoringu absolwentów, testy osobowościowe i kompetencji zawodowych, gry edukacyjne.

E-learning

Dostrzegamy potencjał technologii informacyjno-komunikacyjnych. E-learning może wspierać tradycyjną edukację lub być integralną formą nauki na odległość. Zbudowaliśmy kilka platform edukacyjnych z dostępem do różnorodnych materiałow dydaktycznych. Wiemy, jak dystrybuować wiedzę w nowoczesny sposób.

…i dużo więcej

A co możemy zrobić dla Twojej instytucji? Jesteśmy otwarci na wspólne działania. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach, planach na przyszłość, perspektywach. 

nasze realizacje

Dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Dostępna uczelnia

Studenci nie są jednorodną grupą. Często można spotkać wśród nich osoby ze szczególnymi potrzebami (osoby z niepełnosprawnościami, rodziców małych dzieci, osoby z czasowymi niesprawnościami). To właśnie dla nich dedykowany jest nasz projekt.

Nowoczesna edukacja nie boi się korzystać z platform e-learningowych, narzędzi informatycznych i interaktywnych. Szkoła ukierunkowana na rozwój nauczycieli i uczniów – oto szkoła na miarę XXI wieku.

Program rozwoju usług edukacyjnych i doradczych

szkoła xxi wieku

Program zajęć dla Polaków i obcokrajowców

Akademia Kultury Polskiej

Kultura tworzy wspólnotę. Dwa obszary, kierowanie do zupełnie różnych beneficjentów, w założeniach miały wspólny cel. Pokazanie, że kultura jest blisko nas i naszego codziennego życia.

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii były atrakcyjne. Przełożyły się na realne korzyści dla młodych osób, wkraczających na rynek pracy.

Innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce

Jestem przedsiębiorczy

Poznanie siebie poprzez teatr

Randka z Klasyką

Projekt polegał na połączeniu metod teatralnych ze szkoleniem z rozwoju osobistego. Młodzież szkolna, tak bardzo poszukująca swojej drogi u progu dojrzałości, miała możliwość poznania siebie w nietypowych warunkach pracy scenicznej.

nasz proces twórczy

W EduGate każdy projekt – ulotka, strona internetowa czy szkolenie – zaczyna się od pustej kartki i … miliona pomysłów, które pojawiają się na niej już po kwadransie.

klienci o EduGate

Z naszych usług skorzystali