Zintegrowany System Kwalifikacji

Zadbaj o rozwój zawodowy

Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji?

Zintegrowany System Kwalifikacji został wprowadzony w Polsce w 2016 roku i ma na celu zintegrowanie i ujednolicenie sposobów nadawania kwalifikacji oraz ich jakości. Dzięki ZSK, określone zostały wspólne zasady, wymogi i standardy.

ZSK to świetna możliwość dla osób, które chcą zdobywać nowe kwalifikacje i podnosić swoje kompetencje. System ten ma na celu zwiększenie liczby osób zainteresowanych formalnym uznaniem swoich umiejętności oraz rozwojem zawodowym. Pozytywnie wpływa na sytuację zawodową i poczucie bezpieczeństwa pracowników na rynku pracy.

ZSK gwarantuje wysokie standardy kształcenia. System ten umożliwia zdobycie kwalifikacji nie tylko w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, ale także przez organizacje branżowe.

Nie czekaj dłużej i zdobądź nowe kwalifikacje w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Daj sobie szansę na rozwój zawodowy i popraw swoją sytuację na rynku pracy.

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów kształcenia / uczenia się.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji. Są powołane niezależne zespoły trenerów oraz egzaminatorów w strukturze firmy.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawany w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji uznawany jest przez wiele firm z branży beauty, a także otrzymał pozytywne rekomendacje od min. 5 przedsiębiorstw z Polski.

Nazwa jednostki certyfikującej: EduGate sp. z o.o.

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie na mocy innych przepisów prawa, tj. zgodnie z: Procedurą realizacji usług rozwojowych kończących się nabyciem kwalifikacji zawodowych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz.64).; Raport Referencyjny “Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacyjnej”.; Interpretacje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie nabywania kompetencji i kwalifikacji; poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.

Zobacz, jakie kwalifikacje zdobędziesz z EduGate

Kreowanie marki i wizerunku, czyli podstawy marketingu i public relations

NAZWA KWALIFIKACJI: Kreowanie marki i wizerunku, czyli podstawy marketingu i public relations
NAZWA JEDNOSTKI WALIDUJĄCEJ: EduGate sp. z o.o.
NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI: Certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji
OKRES WAŻNOŚCI: Bezterminowy
GRUPA DOCELOWA: Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji w zakresie kreowania marki i wizerunku w Internecie
LICZBA GODZIN: 28
RAMOWY PROGRAM:
Dzień 1 (7,5 godziny):

 1. Wprowadzenie do marketingu i public relations – 1 godzina
 2. Istota zjawiska marketingu, pojęcie marketingu i marki – 1 godzina
 3. Elementy wizerunku marki, postrzeganie marki, formułowanie i wdrażanie strategii marketingowych – 1,5 godziny
 4. Różnica między strategią marki a strategią komunikacji, analiza środowiska i trendów – 1 godzina
 5. Zachowania nabywców, zachowania konsumenckie, wpływ marketingu na kształtowanie potrzeb i postaw – 1,5 godziny
 6. Grupy docelowe, Insight konsumencki, tworzenie persony marki – 1 godzina
 7. Archetypy marki, segmentacja rynku (4P) – 0,5 godziny

Dzień 2 (7,5 godziny):

 1. Macierz BCG i jej zastosowanie do twojego rynku – 1 godzina
 2. Instrumenty promocji i ich wykorzystywanie, różnica między marketingiem a public relations – 1 godzina
 3. Public relations w komunikacji społecznej, public relations w sytuacji kryzysowej, narzędzia Public relations – 1,5 godziny
 4. Czarny PR – instrumenty i przykłady – 1 godzina
 5. Marketing i public relations w praktyce: techniki i metody manipulacji w reklamie, reguły wywierania wpływu, analiza wybranych kampanii – 2 godziny
 6. Analiza różnic między reklamą online i offline, siła koloru w reklamie – 1 godzina

Dzień 3 (7,5 godziny):

 1. Storytelling, narzędzia i niestandardowe metody kształtowania wizerunku marki – 1,5 godziny
 2. Kampanie społeczne jako jeden z elementów budowania wizerunku marki, zmiana wizerunku marki obecnej na rynku – 1 godzina
 3. Kolaboracja marek jako sposób na budowanie wizerunku, personal branding, strategie autoprezentacji – 1,5 godziny
 4. Zadania praktyczne dotyczące omawianego materiału – 2 godziny
 5. Marketing w mediach społecznościowych w pigułce: nowe media jako rewolucja społecznościowa, specyfika komunikowania (się) poprzez media społecznościowe – 1,5 godziny

Dzień 4 (5,5 godziny zajęć + 1 godzina egzaminu):

 1. Etyka a aktywności podejmowane w mediach społecznościowych, wykorzystanie social media w różnych obszarach biznesu – 1,5 godziny
 2. Media społecznościowe w aktywnościach podejmowanych przez różne grupy wiekowe – 1 godzina 3. Charakterystyka Facebook, Instagram, LinkedIn, Tik Tok – 1,5 godziny
 3. Zadania praktyczne dotyczące omawianego materiału – 1,5 godziny
 4. Egzamin prowadzony przez egzaminatora zewnętrznego, niezależnego od zespołu trenerskiego prowadzącego zajęcia – 1 godzina

CEL EDUKACYJNY: Kurs “Kreowanie marki i wizerunku, czyli podstawy marketingu i public relations ” przygotowuje uczestników do prowadzenia podstawowych działań z zakresu marketingu oraz public relations w mikro oraz małych przedsiębiorstwach w różnych sektorach. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat kreowania wizerunku marki, stosowania strategii marketingowych oraz wykorzystywania narzędzi public relations.
PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK, KTÓRY W NIM UCZESTNICZYŁ POZYSKAŁ EFEKTY:
WIEDZA:

 • definiuje pojęcia związane z marketingiem, wizerunkiem oraz strategią marketingową
 • rozróżnia podstawowe narzędzia związane marketingiem i PR oraz budowaniem marki
 • charakteryzuje marketing w mediach społecznościowych oraz dobiera odpowiednie narzędzia do działań konkretnego podmiotu w tej przestrzeni
 • definiuje techniki manipulacji w reklamie
 • zna reguły wywierania wpływu
 • charakteryzuje wpływ marketingu na kształtowanie postaw i decyzji konsumenckich
 • opanował podstawowe techniki autoprezentacji i budowania wizerunku marki osobistej

UMIEJĘTNOŚCI:

 • określa cele i strategie
 • poprawnie stosuje narzędzia z zakresu marketingu online i offline
 • potrafi przeanalizować środowisko oraz trendy
 • dokonuje analizy otoczenia konkurencyjnego oraz określa potencjał strategiczny przedsiębiorstwa
 • potrafi przygotować angażujące treści reklamowe
 • potrafi dopasować działania w mediach społecznościowych do strategii marki
 • potrafi przygotować podstawowe elementy strategii marki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • ma świadomość wpływu marketingu oraz mediów społecznościowych na kształtowanie postaw społecznych
 • potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności do budowania wizerunku marki osobistej
 • rozumie marketingowe potrzeby klienta
 • proponuje długoterminowe rozwiązania z zakresu marketingu i public relations
 • rozpoznaje techniki manipulacji stosowane wobec społeczeństwa

SPOSÓB WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Uczestnicy przejdą egzamin teoretyczny (test wiedzy) oraz wykonają zadanie w postaci case study. Weryfikacji dokona niezależny egzaminator spoza zespołu trenerskiego prowadzącego zajęcia.
Warunkiem uzyskania zaświadczenia/ certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć usługi rozwojowej oraz zdobycie na egzaminie wyniku na poziomie min. 70% prawidłowych odpowiedzi.
Wymagania dla egzaminatora: Wykształcenie wyższe z zakresu marketingu i public relations, minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie w pracy w branży marketingu i/lub public relations.
Aby wziąć udział w walidacji potrzebny jest komputer, laptop, tablet lub telefon ze stabilnym łączem internetowym i bez blokad firmowych. Zalecana minimalna prędkość pobierania danych: 10 Mb/s oraz prędkość wysyłania: 5 Mb/s. Twój komputer powinien posiadać minimum: najnowszą wersję przeglądarki internetowej (najlepiej Google Chrome), 2- rdzeniowy procesor 1,6 GHz lub szybszy, pamięć 4 GB pamięci RAM (wersja 32-bitowa – 2 GB).

NAZWA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ: EDUGATE SP. Z O.O.
Uczestnik po szkoleniu otrzymuje zaświadczenie na mocy innych przepisów prawa, tj. zgodnie z: Procedurą realizacji usług rozwojowych kończących się nabyciem kwalifikacji zawodowych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz.64).; Raport Referencyjny “Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacyjnej”.; Interpretacje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie nabywania kompetencji i kwalifikacji; poświadczające uzyskanie kompetencji oraz certyfikat będący dowodem na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.

Dlaczego warto?

01

Potwierdzona jakość

EduGate sp. z o.o. posiada certyfikat SUS 2.0 potwierdzający, że spełnia wymagania standardu usług szkoleniowo-rozwojowych, wydany przez DEKRA Certification. Dzięki temu jesteśmy uprawnieni do realizacji usług dofinansowanych ze środków publicznych poprzez Bazy Usług Rozwojowych (BUR). EduGate sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

02

Dofinansowanie ze środków unijnych

Możesz otrzymać dofinansowanie 89% wartości szkolenia. Przerażają Cię formalności? Nie martw się – zrobimy to za Ciebie! Skup się na swoim rozwoju, a my zajmiemy się resztą!

03

Profesjonalni trenerzy

Zespół trenerów składa się z doświadczonych specjalistów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. Zapewniamy wysoki poziom wiedzy oraz profesjonalne prowadzenie szkoleń, co pozwala naszym klientom na zdobycie cennych umiejętności łatwo i skutecznie.

04

Indywidualne podejście

U nas każde szkolenie jest wyjątkowe. Dopasowujemy je do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Nieustannie rozwijamy naszą ofertę , aby spełnić najbardziej wymagające oczekiwania.