Akademia Kultury Polskiej

Program zajęć dla Polaków i obcokrajowców

Akademia Kultury Polskiej

Kultura zbliża! Obcowanie z wybitną kulturą nie musi odbywać się tylko w szkolnej ławce. Młodzi ludzie odkryli, że w klasycznych tekstach i praktykach teatralnych znajdą coś dla siebie. Z kolei obcokrajowcy dowiedzieli się wiele o kraju, w którym mieszkają, właśnie poprzez przybliżenie polskiej kultury i języka.

Beneficjent

Uczennice i uczniowie szkół ponadpodstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego, obcokrajowcy

Cel

Aktywne uczestnictwo w kulturze szkolnej młodzieży.
Wsparcie obcokrajowców w procesie integracji poprzez przybliżenie polskiej kultury i prawnych aspektów funkcjonowania w Polsce oraz podniesienie kompetencji językowych.

Data realizacji

2019 – 2020

zadanie

Zaznajomienie z polską kulturą było punktem wyjścia. Realizacja projektu dotykała dwóch obszarów. Pierwszy dotyczył edukacji przez sztukę i angażował uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego. Drugi zakres działań skierowaliśmy do obcokrajowców poprzez program szkoleniowy “Język, kultura, prawo polskie”.

pomysł

Projekt realizowały Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji oraz Fundacja Wrota Edukacji – EduGate.

działanie

W ramach edukacji przez sztukę młodzież uczestniczyła w warsztatach: językowych, z rozwoju osobistego i teatralnych. Zajęcia językowe trwały 6 godzin lekcyjnych, podczas których omawiano postać wybranego klasyka, jego biografię, twórczość, warunki społeczno-kulturalne, w których żył. Warszaty z rozwoju osobistego realizowano na 16 godzinach lekcyjnych. Skupione były wokół rozwoju osobowości i inteligencji emocjonalnej uczestników, świadomości ich słabych i silnych stron, rozpoznaniu podstawowych kompetencji emocjonalnych i społecznych. Warsztaty teatralne angażowały uczestników najdłużej i najbardziej. Podczas 36 godzinach uczniowie rozpoznawali rolę kreacji w procesie twórczym; poprzez własne doświadczenia i emocje budowali spektakl odnoszący się do ról społecznych, które odgrywamy w codziennym życiu. Efektem zajęć był pokaz pracy warsztatowej.

Z kolei zajęcia dla obcokrajowców podzielono na trzy moduły: językowy, nauczania kultury polskiej i formalno-prawny. Miały one za zadanie podnieścć kompetencje językowe i przybliżyć polską kulturę. Ostatni blok zajęć dotyczył prawnych aspketów funkcjonowania obcokrajowców w Polsce. Zajęcia przyczyniły się do lepszej integracji obcokrajowców z lokalną społecznością i ułatwiły załatwienie codziennych formalnych spraw. Pomogliśmy odnaleźć się w nowej polskiej rzeczywistości.

rezultaty

Kultura tworzy wspólnotę! Dwa obszary, kierowanie do zupełnie różnych beneficjnetów, w założeniach miały wspólny cel. Pokazanie, że kultura jest blisko nas i naszego codziennego życia. Praktyka artystyczna i kulturalna wsparły procesy poznania siebie i społecznej integracji. Przyczyniły się do lepszego funckjonowania każdego uczestnika projektu we wspólnocie i przystosowania do społeczno-kulturalnych warunków w Polsce.

uczestników

e-materiałów edukacyjnych

Z naszych usług skorzystali