Dostępna uczelnia

Dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami skutkujące likwidacją barier w dostępie do studiów

Dostępna uczelnia

Studenci nie są jednorodną grupą. Często można spotkać wśród nich osoby ze szczególnymi potrzebami (osoby z niepełnosprawnościami, rodziców małych dzieci, osoby
z czasowymi niesprawnościami). To właśnie dla nich dedykowany jest nasz projekt.

Klient

Studentki i studenci ze szczególnymi potrzebami Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu

Zakres

Zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych i materiałów edukacyjnym studentom ze szczególnymi potrzebami.

Data realizacji

2021-2022

zadanie

Celem projektu jest uczynienie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu bardziej dostępnej. W projekcie dążymy do tego, aby każda studentka i każdy student (niezależnie od indywidualnych uwarunkowań fizycznych, psychicznych i społecznych) mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności.

pomysł

Projekt zakłada wprowadzenie do programów kształcenia zmian zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.
W projekcie podejmowane są działania, które usuwają bariery. Zlikwidowanie tych ograniczeń umożliwi osobom z niepełnosprawnościami udział w życiu społeczności akademickiej i gwarantują dostęp do nauki.

działanie

Projekt realizuje EduGate we współpracy z Wyższą Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. W projekcie podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów. “Dostępna uczelnia” zakłada likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Projekt obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości kadry uczelni z zakresu kształcenia osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy odpowiadamy za dostępność. Szkolnictwo wyższe powinno tworzyć przyjazne warunki do studiowania i prowadzenia badań przez osoby z niepełnosprawnościami. Projektując proces kształcenia na poziomie wyższym warto uwzględnić indywidualne potrzeby studentów. Dostęp do materiałów dydaktycznych, tworzone z myślą o każdym, to gwarancja dobrego startu do nauki i rozwoju.

rezultaty

Projekt skupia się na dostępności cyfrowej. Wykorzystujemy potencjał i możliwości nowych mediów. Materiały edukacyjne autorstwa doświadczonych wykładowców Wyższej Szkoły Polityki i Administracji zostaną dostosowane do aktualnych wymagań WCAG 2.1. W efekcie studenci otrzymają wyjątkową platformę e-learnigową, z atrakcyjną warstwą wizualną i wartościowymi materiałami.

Z naszych usług skorzystali