Dostępna uczelnia

Dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami skutkujące likwidacją barier w dostępie do studiów

Dostępna uczelnia

Studenci i studentki nie są jednorodną grupą. Często można spotkać wśród nich osoby ze szczególnymi potrzebami (osoby z niepełnosprawnościami, rodziców małych dzieci, osoby
z czasowymi niesprawnościami, osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, z traumą wywołaną wojną i uchodźctwem). To właśnie dla nich dedykowany jest nasz projekt.

Klient

Studentki i studenci ze szczególnymi potrzebami Akademii Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu, studentki i studenci z Ukrainy

Zakres

Zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych i materiałów edukacyjnym studentom ze szczególnymi potrzebami.

Data realizacji

2021-2023

zadanie

Celem projektu było zniwelowanie barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami na Akademii Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu.

pomysł

Projekt zakładał wprowadzenie do programów kształcenia zmian zapewniających ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
W projekcie podejmowane były działania, które usuwały różnego rodzaju bariery. Zlikwidowanie tych ograniczeń umożliwiło beneficjentom udział w życiu społeczności akademickiej i zagwarantowało dostęp do wiedzy.

działanie

Projekt realizował EduGate we współpracy z Akademią Nauk Stosowanych im. Mieszka I w Poznaniu.

Projekt zakładał wielowymiarowe działania.
Zorganizowano serię szkoleń dla pracowników dydaktycznych, administracyjnych i kierowniczych. Kadra ANSM podniosła swoje kompetencje w zakresie dostępności i wsparcia edukacyjnego. Wdrożono zmiany proceduralne i organizacyjne, dzięki którym procesy kształcenia na uczelni stały się bardziej dostępne. Zlikwidowano również bariery architektoniczne.

W 2022 r. zdecydowaliśmy poszerzyliśmy projekt o działania adresowane do studentek i studentów z Ukrainy. W celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie podjęliśmy starania, aby zlikwidować bariery komunikacyjne.

Stworzyliśmy platformę online z materiały edukacyjnymi ANSM. Studenci zyskali cenne źródło akademickiej wiedzy. Etyka, filozofia, polityka społeczna, podstawy pedagogiki specjalnej, marketing w administracji – wiele przedmiotów zyskało wartościowe uzupełnienie do tradycyjnej formy zajęć. Materiały opracowane zostały przez kadrę dydaktyczną ANSM. Wszystkie zostały przetłumaczone na język ukraiński.

rezultaty

Podjęliśmy wysiłki mające na celu zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych osobom z niepełnosprawnościami oraz tym, którym przewlekła choroba uniemożliwia standardową realizację programu studiów.

Realizacja projektu wymagała zaangażowania kierownictwa ANSM, kadry dydaktycznej, personelu administracyjnego oraz wsparcia ze strony zespołu EduGate i tłumaczy języka ukraińskiego. Dzięki wielowymiarowej współpracy osiągnęliśmy zamierzone cele.

Z naszych usług skorzystali