Szkoła XXI wieku

Program rozwoju usług edukacyjnych i doradczych

Szkoła XXI wieku

Nasz projekt wyprzedził swoje czasy. Po kilku latach szkoła w Suchym Lesie sprostała wymaganiom stawianym przez zdalne nauczanie. Bo nowoczesna edukacja nie boi się korzystać z platform e-learningowych, narzędzi informatycznych i interaktywnych. Szkoła ukierunkowana na rozwój nauczycieli i uczniów – oto szkoła na miarę XXI wieku.

Beneficjenci

Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Suchym Lesie

Cel

Trwały rozwój Gimnazjum w Suchym Lesie i dalsza poprawa jakości nauczania w tej szkole

Data realizacji

2012- 2015

zadanie

W projekcie udzielono wsparcia zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Podniesienie jakości kształcenia polegało również na wyposażeniu placówki w tablice interaktywne i inne środki audiowizualne.

pomysł

Autorami i realizatorami przedsięwzięcia były dwie poznańskie instytucje edukacyjne: Centrum 4ELT, występujące w roli lidera projektu oraz jako partner – Fundacja Wrota Edukacji – EduGate.

działanie

Nauczyciele zostali przeszkoleni z zastosowania narzędzi informatycznych w nauczaniu. Została utworzona platforma e-learningowa, która umożliwiła uczniom stały dostęp do autorskich materiałów dydaktycznych, stworzonych przez nauczycieli Gimnazjum w Suchym Lesie.

Uczniowie mogli także skorzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania (języki obce, przedmioty ścisłe, programowanie robotów, sztuka autoprezentacji). Utworzono również Szkolny Ośrodek Kariery, który wspierał uczniów w wyborze ścieżki zawodowej także po zakończeniu realizacji projektu. Istotnym jego elementem był system e-SzOK, czyli platforma internetowa pomagająca młodym ludziom rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe i odnaleźć się na rynku pracy.

rezultaty

“Zorganizowaliśmy konkurs przedsięborczego myślenia. Zrealizowaliśmy program przeciwdziałania patologiom społecznym i warsztaty rozwoju osobistego, tak potrzebne młodym ludziom, wkraczającym w dorosłość”. Marcin, koordynator projektu

Z naszych usług skorzystali