Jestem przedsiębiorczy

Innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce

Jestem przedsiębiorczy

EduGate działa wielomiarowo. Swoim wsparciem otaczamy szkoły, nauczycieli i uczniów. Przy tym projekcie również pamiętaliśmy o każdej w tych grup. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zajęcia z podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii były atrakcyjne i przełożyły się na realne korzyści dla młodych osób, wkraczających na rynek pracy.

Klient

Wielkopolskie szkoły publiczne: licea i technika

Zakres

Podniesienie efektywności zajęć z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w wielkopolskich szkołach ponadgimnazjalnych

Data realizacji

2012 – 2014

zadanie

Wsparcie skierowano do 14 wielkopolskich placówek publicznych: 7 liceów ogólnokształcących i 7 techników. Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, interdyscyplinarny program nauczania i narzędzia dydaktyczne wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne.
Liderem projektu była Fundacja Wrota Edukacji – EduGate, a partnerem Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza.

pomysł

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości i ekonomii, pracujący w szkołach objętych projektem, zostali zaproszeni do współtworzenia programu nauczania i materiałów dydaktycznych.
Z kolei uczennice i uczniowe – przynajmniej jeden oddział z każdej szkoły uczestniczącej w projekcie, wzięli testowo udział w zajęciach z wykorzystaniem nowego interdyscyplinarnego programu „Jestem przedsiębiorczy”.

działanie

Projekt składał się z szeregu działań, które miały sprawić, że podstawy przedsiębiorczości i ekonomii będą “bliżej ucznia i bliżej życia”. Pedagodzy otrzymali profesjonalne wsparcie ze strony ekspertów. Wzięli udział w warsztatach na temat wykorzystania technolgii w pracy z uczniem. Zapoznali się z nowoczesnymi metodami nauczania, tak potrzebnymi podczas lekcji z przedsiębiorczości.

W projekcie zostały stworzone autorskie, interdyscyplinarne programy nauczania obydwu przedmiotów. Zastosowano nowoczesne metody kształcenia, zawierające atrakcyjne scenariusze zajęć i wykorzystujące wypracowane narzędzia.

W efekcie powstała ekonomiczna gra dydaktyczna „Piekarz Przemo” oraz elektroniczne kwestionariusze służące do badania kompetencji personalnych i społecznych uczniów. Dodatkowo, doświadczony zespół merytoryczny, stworzył interdyscyplinarny e-podręcznik dla zajęć z “Podstaw przedsiębiorczości” jak i “Ekonomii w praktyce”. Treść opracował zespół składający się z siedmiu doświadczonych dydaktyków. Wyjątkowość podręcznika podkreślała jego interaktywna forma uwzględniająca wytyczne zawarte w dokumencie „Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych” Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego pod numerem 707/e/2014.

rezultaty

W 2014 roku Instytucja Pośrednicząca II stopnia, czyli Ośrodek Rozwoju Edukacji docenił realizatorów projektu, zaliczając projekt do katalogu tzw. „Dobrych praktyk wykorzystania funduszy unijnych dla edukacji”.

uczestników

w polsce e-podręcznik

Z naszych usług skorzystali