Randka z Klasyką

Poznanie siebie poprzez teatr

Randka z klasyką

Projekt polegał na połączeniu metod teatralnych ze szkoleniem z rozwoju osobistego. Młodzież szkolna, tak bardzo poszukująca swojej drogi u progu dojrzałości, miała możliwość poznania siebie w nietypowych warunkach pracy scenicznej.

Beneficjent

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Cel

Rozwój kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i aktywizacja ich zdolności twórczych

Data realizacji

I edycja: 11.2010- 06.2011
II edycja: 11.2011- 06.2012
Obóz teatralny: 07.2011

zadanie

W każdym drzemie twórca. Wystarczy tylko poruszyć odpowiednie struny… “Randka z Klasyką” miała na celu rozwinięcie kompetencji emocjonalnych uczestników i zainspirowanie ich do kreatywnych działań.

pomysł

Czy można zakochać się w literaturze? Czy można czytać z wypiekami Szekspira? Czy młodzi ludzie chcą poznawać siebie poprzez teatr? Czy tekst Fausta nadal brzmi aktualne? Projekt „Randka z Klasyką” udowodnił, że na wszystkie te pytania trzeba odpowiedzieć: Tak!

działanie

Zrealizowaliśmy dwie edycje projektu. Z przestrzeni teatralnej uczyniliśmy laboratorium, w którym młodzi ludzie obserwowali różne postawy osobiste i społeczne. Projekt edukacji poprzez sztukę dalece wykraczał poza samą działalność artystyczną. Połączony z warsztatami rozwoju osobistego skupił się na wzmocnieniu indywidualnego potencjału emocjonalnego uczestników.
W ramach projektu zrealizowano także letni obóz “Randka z Klasyką”, podczas którego młodzi ludzie pracowali nad rozwojem kompetencji osobistych. Metody pracy oparto o teatralne i parateatralne narzędzia. Całość wzbogacona została o naukę profesjonalnej produkcji filmów. Prace młodych ludzi były na bieżąco rejestrowane, a obóz zakończył się zmontowaniem podsumowującego całość filmu „Sennn…”, w oparciu o sztukę “Sen nocy letniej” Williama Szekspira.

rezultaty

Projekt obejmował 11 szkół ponadgimnazjalnych z Poznania. Wsparcie otrzymało ponad 260 uczniów tych szkół.

„Projekt ten w naszej opinii jest doskonałym wsparciem działań oświatowych prowadzonych na rzecz uczniów naszych szkół i jako taki powinien być kontynuowany za wszelką cenę”. Dyrektorzy 11 poznańskich szkół średnich o projekcie

szkół

uczniów

Z naszych usług skorzystali