Centrum Kompetencji Metis

Zakomunikować zaufanie i troskę

Metis

Dbanie o zdrowie jest priorytetem. W szczególności otaczamy opieką starszych członków rodziny
i osoby z niepełnosprawnościami. Metis Zdrowie profesjonalnie podnosi komfort życia potrzebujących: seniorów i osób niesamodzielnych. Stanęliśmy przed zadaniem stworzenia strategii i identyfikacji wizualnej dla marki, oferującej najwyższej jakości usługi medyczne.

Klient

W skład Grupy Centrum Kompetencji Metis wchodzą Metis Zdrowie i Metis Opieka. Metis Zdrowie prowadzi kluby seniora, dzienne domy opieki medycznej, gabinety fizjoterapii oraz świadczy usługi opiekuńcze w pięciu wielkopolskich powiatach.

Zakres

Opracowanie strategii marki i budowa identyfikacji wizualnej dla Metis Zdrowie

Data realizacji

2021

zadanie

Grupa docelowa Metis Zdrowie została określona jako ,,managerowie rodziny”. To przede wszystkim, kobiety – osoby pracujące, które zarządzają budżetem domowym oraz są odpowiedzialne za opiekę nad chorymi i osobami z niepełnosprawnościami. Naszym celem było wykreowanie wizerunku Metis nawiązującego to wartości pożądanych na rynku usług medycznych i opiekuńczych: zaufania i troski.

pomysł

“Projekt oparliśmy na sylwetce słonia. Słoń budzi zaufanie, otacza opieką swoich bliskich, jest długowieczny i wierny. Do takich pozytywnych skojarzeń odwołuje się marka Metis. Pamiętałam o tych wartościach, projektując każdy element identyfikacji”.

Natalia, Graphic Designer

działanie

Prace koncepcyjne i projektowe poprzedziliśmy szczegółowym badaniem. Pierwszy etap polegał na gruntownej analizie rynku i opracowaniu strategii marki. Kolejny etap należał do projektowania graficznego. Zadbaliśmy o to, aby Metis Zdrowie zyskał spójną, prostą i atrakcyjną identyfikację.

rezultaty

Logotyp, papier firmowy, koperta, wizytówka, stopka, ulotka, oznakowanie budynku – wszystkie te elementy wymagały opracowania. Postawiliśmy na jasną kolorystykę. Neutralny szary, niezwodny niebieski i stonowany pomarańczowy zbudowały wrażenie spokoju, profesjonalizmu i lojalności. Identyfikacja wizualna Metis Zdrowie gwarantuje zapamiętanie oraz wzbudzenie w odbiorcach zainteresowania i – co ważniejsze – zaufania.

Z naszych usług skorzystali