Wdrożenie platformy e-learningowej

w celu automatyzacji procesów sprzedaży i realizacji kursów video

logotypy Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz dopisek: Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

2022-2023

W latach 2022-2023 realizowaliśmy projekt pt. Wdrożenie platformy e-learningowej w celu automatyzacji procesów sprzedaży i realizacji kursów video, nr POIR.06.02.00-30-0367/21, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Realizacja projektu

Projekt polegał na stworzeniu nowej platformy e-learningowej dla EduGate.

Po kilku miesiącach intensywnej pracy powstała wielofunkcyjna platforma szkoleniowa, obsługująca kursy video. Jest ona przeznaczona dla osób uczących się oraz osób dbających o rozwój osobisty i zawodowy. Platforma powstała w oparciu o webowe narzędzia informatyczne.

Wprowadzenie nowego cyfrowego rozwiązania było konieczne ze względu na zmianę kluczowych procesów wewnątrz firmy w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz z potrzeby wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Realizacja projektu umożliwiła wprowadzenie innowacji procesowej – bezkontaktowych i zdalnych procesów sprzedaży oraz realizacji kursów i szkoleń video. Warto podkreślić, że wdrożono automatyzację użytkowania platformy szkoleniowej.

Techniczne i funkcjonalne efekty cyfryzacji procesów wynikają z dwóch ważnych składników, które tworzą architekturę platformy:

 1. Centralny system platformy – przeznaczony jest dla użytkowników wewnętrznych (pracowników EduGate), którzy zarządzają procesami związanymi z obsługą platformy, z panelem administracyjnym umożliwiającym konfigurację obsługiwanych procesów oraz konfigurację samego systemu.
 2. Strona www platformy – przeznaczona jest dla użytkowników zewnętrznych (klientów); zaprojektowana została w sposób zapewniający dostępność na urządzeniach desktopowych i mobilnych.

Skrócony opis projektu:

cele projektu:

Wdrożenie innowacji procesowej przez wykorzystanie technologii cyfrowej zmieniającej przebieg procesów na cechujące się wyższym poziomem odporności w warunkach pandemii. Cel został osiągnięty poprzez wdrożenie wielofunkcyjnej platformy e-learningowej obsługującej kursy video w formie bezkontaktowej. W rezultacie projekt umożliwia automatyzację zarządzania oraz umacnia pozycję konkurencyjną na rynku szkoleniowym.

planowane efekty:

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie, skutkuje przeniesieniem całości procesu sprzedaży oraz realizacji kursów video do trybu zdalnego, eliminującego bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Korzyści płynące z wdrożenia wielofunkcyjnej platformy e-learningowej w działalności EduGate i jej wykorzystania przez uczestników obejmują:

 1. Eliminacja konieczności bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczestnikami kursów a trenerami czy osobami obsługującymi kurs jest jednym z istotnych elementów procesu świadczenia usługi. Chroni to przed zarażeniem zarówno uczestników, jak i personelu EduGate.
 2. Uzupełnienie ofertę EduGate o nowy element zmieniający proces świadczenia usług szkoleniowych, stanowiący innowację i jednocześnie umożliwiającą jego rozszerzanie o nowe moduły i funkcjonalności dzięki dedykowalności rozwiązania.
 3. Umocnienie pozycji konkurencyjnej EduGate na krajowym rynku usług szkoleniowych, dzięki wdrożeniu innowacyjnej platformy e-learningowej opartej na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych w obszarze realizacji kursów i szkoleń video.
 4. Zwiększenie liczby uczestników kursów – poszerzenie rynku zbytu – dzięki szeregu korzyści z kursów oferowanych w trybie zdalnym, takich jakich:
  1. Elastyczny czas nauki
  2. Łatwy dostęp do wiedzy
  3. Oszczędność pieniędzy
  4. Łatwość i dostępność

Od strony operacyjnej projekt będzie trwały. Po realizacji usług programistycznych całość praw autorskich do oprogramowania zostanie przeniesiona na własność Wnioskodawcy. Tym samym platforma wykorzystywana będzie przez pełen okres trwałości projektu, choć ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne przewiduje się, że trwałość rozwiązania będzie zdecydowanie wyższa niż 3 lata. Okres eksploatacji szacowany jest na co najmniej 10 lat.

wartość projektu:

288 900.00 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

245 565.00 PLN (85%)

Z naszych usług skorzystali