Tekst łatwy do czytania i zrozumienia

Najważniejsze informacje o EduGate

Co to jest EduGate?

EduGate składa się z dwóch działów: Fundacji Wrota Edukacji EduGate i ze spółki EduGate. Fundacja powstała w 2010 roku, a spółka – w 2018 roku. Nazwa EduGate to połączenie dwóch słów: edukacji i bramy (w języku angielskim „brama” to właśnie „gate”).

Kto pracuje w EduGate?

Prezesem EduGate jest Marcin Ruta, a Zastępcą Prezesa – Małgorzata Ruta. W EduGate pracują również: graficzka, filmowiec, programista, osoba pisząca teksty i osoby odpowiedzialne za organizację biura.

Co robi EduGate?

  • Pomagamy szkołom, nauczycielom i uczniom. Organizujemy dla nich szkolenia, pomagamy przy projektach, pokazujemy, co można zmienić na lepsze, staramy się o nowoczesny sprzęt dla szkół.
  • Organizujemy szkolenia zawodowe i z rozwoju osobistego.
  • Pracujemy dla wielu firm. Robimy projekty graficzne, tworzymy strony internetowe i platformy e-learningowych. Kręcimy filmy, wykonujemy zdjęcia. Organizujemy ważne spotkania.